top of page
janeadvocats-logotipo_negativo.gif

Especialitat: Dret Penal

Assessorament legal preventiu i reactiu en Dret Penal

Dret Penal

 

Els advocats especialistes de l’Àrea del Dret Penal de JANÉ ADVOCATS són conscients que per assumir la defensa o l’acusació particular és necessari un gran rigor tècnic. El nostre despatx  presta assessorament i assistència lletrada a particulars i empreses, exercint tant la defensa com l'acusació en tota mena de procediments penals i instàncies.

 

En vistes del nou paradigma normatiu operat per la Llei Orgànica 5/2010, del 22 de juny, on s’estableix la responsabilitat penal de les persones jurídiques, el despatx inclou, entre les seves prestacions, l’assessorament legal preventiu i reactiu que exigeix aquesta nova forma d’entendre l’autoria en Dret penal.

 

Així mateix, col·laborem amb perits i acadèmics de reconegut prestigi en aquells assumptes en què és necessari l'assessorament tècnic de professionals d'altres disciplines.

Jane Advocats
El nostre àmbit d'actuació, en la jurisdicció penal, és el següent:

· Delictes contra el patrimoni

· Delictes societaris

· Delictes per falsedats 

· Delictes contra l’Administració de Justícia

· Delictes contra el mercat i consumidors

· Delictes informàtics

· Delictes contra la llibertat

· Delictes contra l'honor i la intimitat

· Delictes contra la salut pública

· Delictes contra la seguretat viària

bottom of page