top of page
janeadvocats-logotipo_negativo.gif

Especialitat: Mercantil

Servei integral d’assessorament mercantil a petites i mitjanes empreses.

Mercantil

 

El departament de dret mercantil del despatx de JANÉ ADVOCATS ofereix un servei integral d’assessorament mercantil a petites, mitjanes i grans empreses. Permet l’adopció de decisions empresarials per augmentar el marge de benefici i reduir els riscos inherents relatius a la gestió empresarial. El nostre equip d’advocats és expert en matèries de dret societari, contractual, financer i concursal, així com en l’assessorament de tota mena de transaccions nacionals i internacionals.

Jane Advocats
Prestem l’assessorament jurídic preventiu en tots els àmbits:

 

Constitució de tota classe de societats. En matèria de dret societari, oferim una gran experiència en la constitució i la configuració jurídica de les societats mercantils.

Contractació tant en l'àmbit nacional com en l'internacional, així com contractació comercial, contractes d'obres, contractes de prestació de serveis, subcontractació, etc.

Assessorament a escala d'operacions societàries. Redacció de pactes de socis, assessorament als òrgans d'administració, sindicació d'accions i d'operacions societàries, incloses les reduccions i les ampliacions de capital, modificació, fusió i escissió de societats, així com la presa de participació i compravenda d'empreses.

· Assistència a consells d’administració i juntes de socis.

· Representació i negociació.

· Auditoria jurídica.

· Pactes parasocials.

· Plans d’empresa.

· Defensa judicial.

· Representació civil.

· Propietat intel·lectual

· Dret de competència

bottom of page