top of page
janeadvocats-logotipo_negativo.gif

Especialitat: Compliance

Assessorament en el procés d’implantació d’un sistema de Corporate Compliance.

Compliance

 

JANÉ ADVOCATS acompanya als seus clients per tal de garantir una òptima gestió dels riscos legals en les seves organitzacions, oferint un assessorament a l'alçada de les seves necessitats. L'alt grau d'especialització dels professionals en aquesta matèria permet assessorar els nostres clients des del procés d'implantació d'un sistema de Corporate Compliance fins a la gestió de les incidències, representant els seus interessos davant els tribunals.

 

Els professionals del nostre despatx s'han especialitzat en la implantació de sistemes de Risk & Compliance, que tenen per objecte determinar els requisits i obligacions que les organitzacions tenen establertes.

 

Una de les funcions de la implantació de programes és evitar les responsabilitats legals de l'organització, dels seus òrgans d'administració o de govern i dels seus directius, així com evitar l'impacte econòmic reputacional negatiu que es pugui derivar dels incompliments normatius.

Jane Advocats
Els nostres serveis en aquesta especialitat estan adreçats al compliment normatiu (compliance) de:

· Protecció de dades.

· Seguretat de la informació.

· Aspectes tributaris i financers.

· Tecnològic.

· Laboral.

· Fiscal.

· Administratiu.

· Propietat intel·lectual.

Els canvis normatius al Codi Penal concreten, d’una manera considerable, el concepte de responsabilitat penal de les persones jurídiques. Al seu torn, han provocat la necessitat d’estendre el compliment normatiu a l’àmbit penal amb la finalitat de detectar i prevenir la comissió de delictes en el si de les organitzacions.

Els serveis que podem oferir des de JANÉ ADVOCATS en aquesta especialitat comprenen, entre d’altres:

· Disseny i implantació de programes de compliment normatiu (compliance).

· Assessorament continuat en l’execució dels programes de compliment normatiu (compliance).

· Servei de formació, en matèria de compliance, a directius i empleats.

· Revisió i actualització de programes en matèria de compliance.

· Defensa de les persones investigades en procediments penals relacionats amb els diferents àmbits de compliance.

· Auditoria per les organitzacions amb programes o sistemes de compliment normatiu (compliance) implementat.

· Compliance officer 

· Data Protection Officer

bottom of page