top of page
janeadvocats-logotipo_negativo.gif

Especialitat: Dret Públic

Assessorament en matèria del sector públic.

Dret Públic

 

JANÉ ADVOCATS compta amb un equip altament especialitzat en dret públic, dret administratiu i en contractació pública.

Jane Advocats
Dins l'àmbit de contractació pública, els principals serveis que oferim són:

· Assessorament integral a l'entitat pública contractant.

· Convenis amb les administracions públiques.

· Assistència per la determinació de la tipologia de contracte més adequada per cada tipus d'operació.

· Assessorament en recursos administratius.

· Procediments davant la jurisdicció contenciós-administrativa.

· Preparació d'expedients de contractació i resolució de recursos.

En matèria de contractació pública, treballem en la preparació d'expedients de contractació en les següents casuístiques:

· Anàlisi de plecs rectors relatius a la licitació.

· Assistència en la preparació de l'oferta.

· Preparació de recursos en matèria de contractació.

· Modificacions contractuals.

bottom of page