top of page
janeadvocats-logotipo_negativo.gif

Especialitat: Civil

Assessorament preventiu i reactiu tant a particulars com a empreses.

Civil

 

JANÉ ADVOCATS ofereix assessorament preventiu i reactiu tant a particulars com a empreses. Cobrim totes les àrees del dret civil aportant una atenció professional totalment personalitzada. El compromís dels nostres advocats civilistes és buscar sempre la millor solució per protegir els interessos del client en qüestions de dret civil tals com:

Jane Advocats

· Dret d’obligacions.

· Accions de responsabilitat contractual i extracontractual.

· Redacció d’informes.

· Negociacions.

· Reclamacions de quantitat.

· Responsabilitat civil.

· Indemnització per danys i perjudicis.

· Successions i donacions (herències i incapacitats).

· Dret de família, divorcis i separacions de mutu acord, reclamacions contenciosos i reclamacions de pensions.

· Dret de l’honor, la intimitat i la pròpia imatge.

· Procediments de tota mena davant la jurisdicció civil i procediments arbitrals.

bottom of page